ảnh hội thao trình giảng ảnh hôi thảo ảnh hội thảo quốc tế pho chu tich tinh # # # #
Chương trình đào tạo

Đề cương chi tiết học phần ngành Luật Kinh tế

Phòng Đào tạo - CTSV Khoa Luật - ĐHH thông báo đề cương chi tiết học phần ngành Luật Kinh tế, áp dụng từ năm học 2011 - 2012 cho sinh viên hệ chính quy.

 

Click Tải về để xem

 

Đăng nhập