ảnh hội thao trình giảng ảnh hôi thảo ảnh hội thảo quốc tế pho chu tich tinh # # # #
Công tác Khảo thí

Bộ câu hỏi thi vấn đáp học phần Thương mại Quốc tế

Phòng Đào tạo - CTSV công bố bộ đề thi vấn đáp học phần Thương mại quốc tế, áp dụng hình thức thi vấn đáp cho các Lớp Luật hệ chính quy, đại học bằng hai, VLVH. Mọi thông tin phản hồi của sinh viên xin gửi về địa chỉ e-mail: law@hueuni.edu.vn

Câu hỏi ôn thi vấn đáp môn Luật Thương mại Quốc tế

 

 

 

 

1.     Luật Thương mại Quốc tế là gì? Chủ thể của Luật Thương mại Quốc tế?

2.     Nguồn của Luật TMQT?

3.     INCOTERMS 2000?

4.     So sánh INCOTERMS 2000 với INCOTERMS 2010?

5.     Nguyên tắc tối huệ quốc?

6.     Nguyên tắc đối xử quốc gia?

7.     Nguyên tắc mở của thị trường?

8.     Nguyên tắc thương mại công bằng?

9.     Nguyên tắc minh bạch?

10. Các thiết chế thương mại? Thiết chế thương mại toàn cầu?

11. Các thiết chế thương mại? Thiết chế thương mại khu vực?

12. Giải quyết tranh chấp thương mại giữa các quốc gia? Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp của WTO?

13. Quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp theo cơ chế của WTO?

14. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế? Các nguyên tắc cơ bản điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của UNIDROIT?

15. Ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Công ước Viên 1980?

16. Nghĩa vụ trách nhiệm của bên bán theo Công ước Viên 1980?

17. Nghĩa vụ trách nhiệm của bên mua theo Công ước Viên 1980?

18. Các trường hợp miễn trách nhiệm theo Công ước Viên 1980?

19. Một số phương tiện thanh toán quốc tế cơ bản?

20. Phương thức thanh toán bằng chuyển tiền?

21. Phương thức thanh toán bằng nhờ thu?

22. Phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ?

23. Giải quyết tranh chấp giữa các thương nhân bằng Khiếu nại?

24. Giải quyết tranh chấp giữa các thương nhân hòa giải?

25. Giải quyết tranh chấp giữa các thương nhân tòa án?

26. Giải quyết tranh chấp giữa các thương nhân trọng tài thương mại?

 

 

GV: Thái TăngBang

Đăng nhập