ảnh hội thao trình giảng ảnh hôi thảo ảnh hội thảo quốc tế pho chu tich tinh # # # #
Công tác Khảo thí

Bộ câu hỏi thi vấn đáp học phần Luật Quốc tế

Phòng Đào tạo - CTSV công bố bộ đề thi vấn đáp học phần Luật Quốc tế, áp dụng hình thức thi vấn đáp cho các Lớp Luật hệ chính quy, đại học bằng hai, VLVH. Mọi thông tin phản hồi của sinh viên xin gửi về địa chỉ e-mail: law@hueuni.edu.vn

CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP

MÔN LUẬT QUỐC TẾ

Nguyễn Thị Hà

 

 

1.     Đối tượng điều chỉnh của Luật quốc tế? So sánh với tư pháp quốc tế?

2.     Chủ thể Luật quốc tế? So sánh với chủ thể tư pháp quốc tế?

3.     Nguồn của Luật quốc tế? So sánh nguồn pháp luật quốc gia?

4.     Có mấy nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế trong Tuyên bố năm 1970 của Liên Hợp Quốc?

5.     Chứng minh Quốc gia là chủ thể cơ bản của Luật quốc tế?

6.     Vì sao Tổ chức quốc tế liên chính phủ là chủ thể hạn chế của luật quốc tế?

7.     Như thế nào là công nhận trong Luật quốc tế?

8.     Có những thể loại công nhận nào trong luật quốc tế?

9.     Ý nghĩa pháp lý của vấn đề công nhận?

10. Điều ước quốc tế là gì?

11. Trình tự, thủ tục ký kết điều ước quốc tế?

12. Điều kiện có hiệu lực của điều ước quốc tế?

13. Điều ước quốc tế hết hiệu lực?

14. Các quốc gia thực hiện điều ước quốc tế như thế nào?

15. Khái niệm dân cư trong luật quốc tế?

16. Khái niệm quốc tịch trong luật quốc tế?

17. Các cách thức có quốc tịch?

18. Hai quốc tịch? Nguyên nhân, hệ quả và cách khắc phục?

19. Không quốc tịch? Nguyên nhân, hệ quả và cách khắc phục?

20. Chế độ MFN giành cho người nước ngoài?

21. Chế độ đãi ngộ như công dân?

22. Chế độ pháp lý vùng nội thuỷ?

23. Chế độ pháp lý vùng lãnh hải?

24. Chế độ pháp lý vùng đặc quyền kinh tế?

25. Chế độ pháp lý vùng thềm lục địa?

26. So sánh các quyền ưu đãi và miễn trừ giành cho cơ quan ngoại giao và cơ quan lãnh sự?

27. So sánh các quyền ưu đãi và miễn trừ giành cho viên chức ngoại giao và viên chức lãnh sự lãnh sự?

28. So sánh các quyền ưu đãi và miễn trừ giành cho viên chức ngoại giao và nhân viên hành chính kỹ thuật?

29. So sánh các quyền ưu đãi và miễn trừ giành cho nhân viên hành chính kỹ thuật và nhân viên phục vụ?

30. So sánh các quy định về quốc tịch vủa viên chức ngoại giao và quốc tịch của viên chức lãnh sự?

 

 

Đăng nhập