ảnh hội thao trình giảng ảnh hôi thảo ảnh hội thảo quốc tế pho chu tich tinh # # # #
Hoạt động đào tạo

Thông báo tuyển sinh đại học bằng 2 ngành Luật năm 2011 tại khoa Luật- Đại học Huế

Phòng Đào tạo - CTSV Khoa Luật Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học bằng hai ngành Luật năm 2011 tại Khoa Luật- Đại học Huế như sau:

 

         Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ–BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức tuyển sinh và đào tạo đại học hệ bằng hai;

         Căn cứ kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh đại học bằng hai ngành Luật năm 2011 của khoa;

KHOA LUẬT- ĐẠI HỌC HUẾ

Thông báo tuyển sinh đại học bằng hai hệ chính quy ngành Luật năm 2011 như sau:

 I. ĐỊA ĐIỂM MỞ LỚP: Khoa Luật- Đại học Huế.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:  80 chỉ tiêu.

III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

1. Các trường hợp miễn thi: Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đăng ký vào học ngành Luật trong cùng nhóm ngành đã học và tốt nghiệp tại các trường thuộc Đại học Huế. 

2. Thi tuyển: Những người không thuộc diện miễn thi phải thi hai môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương của ngành đào tạo là:

- Triết học;

- Nhà nước và pháp luật đại cương.

IV. THỜI GIAN ĐÀO TẠO, HÌNH THỨC HỌC

- Đào tạo đại học hệ bằng hai chính quy, thời gian đào tạo 2,5 năm theo hình thức tập trung mỗi năm hai kỳ, mỗi kỳ có 20 tuần. Học liên tục vào các buổi tối trong tuần, trừ ngày Chủ nhật. Thời gian học từ 17h30’ đến 20h45’.  

- Người học sau khi tốt nghiệp được cấp bằng: Cử nhân Luật hệ chính quy.

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- 01 Phiếu đăng ký học bằng đại học thứ hai (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất (có chứng thực);

- 01 Bản sao bảng điểm đại học thứ nhất (có chứng thực);

- 02 ảnh cỡ 3x4, 02 phong bì có dán tem, bên ngoài ghi rõ họ tên và địa chỉ;

- Sơ yếu lý lịch.

Toàn bộ hồ sơ được để trong phong bì cỡ 24cm x 30cm.

VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05 -11 – 2011.

- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo-CTSV, Khoa Luật-Đại học Huế

                          Khu quy hoạch Đại học Huế, Phường An Tây, thành phố Huế

- Thời gian thi tuyển:  ngày 12 tháng 11 năm 2011

- Lệ phí đăng ký dự thi: 100.000đ/ 1 thí sinh

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 150.000đ/ 1 thí sinh

- Lệ phí thi tuyển:           100.000đ/ 1 môn thi / 1 thí sinh.

- Khoa Luật có tổ chức hệ thống kiến thức cho những thí sinh có nhu cầu: lệ phí hệ thống kiến thức là 150.000đ/môn. Thí sinh có thể đăng ký một hoặc cả hai môn, số lượng để mở lớp ít nhất là 30 thí sinh trở lên.

VII. DIỆN TRÚNG TUYỂN

            Những thí sinh có đủ các điều kiện dự thi, dự thi đủ số môn quy định, đạt điểm trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế quy định và không có môn nào bị điểm 0 (không) thì thuộc diện trúng tuyển.

Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đăng ký vào học ngành Luật trong cùng nhóm ngành đã học và tốt nghiệp tại các trường thuộc Đại học Huế.

           Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo- CTSV, Khoa Luật- Đại học Huế,

Điện thoại: 054.3946995, 054.3946996.

                                                                                   

Tin mới hơn

tinkhac  Tổ chức seminar hướng dẫn đề tài niên luận Luật K33 (12-09-2011)

tinkhac  Lịch học và danh sách phân lớp các lớp Luật K35 hệ chính quy, học kỳ 1 năm học 2011-2012 (04-09-2011)

tinkhac  Lịch học và danh sách phân lớp của các lớp Luật Kinh tế K35 hệ chính quy, học kỳ 1 năm học 2011-2012 (01-09-2011)

tinkhac  Thông báo điều chỉnh phòng học các lớp Luật K34A,B,D,E hệ chính quy (30-08-2011)

tinkhac  Lịch học các lớp Luật khóa 34 hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2011-2012 (15-08-2011)

tinkhac  Lịch học và danh sách phân lớp của các lớp Luật K19 hệ VLVH, học kỳ 1, năm học 2011-2012 (15-08-2011)

tinkhac  Lịch học các lớp Luật khóa 33 hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2011-2012 (15-08-2011)

tinkhac  Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1, năm học 2011-2012 của các lớp Luật K19 hệ VL-VH (01-07-2011)

tinkhac  Thông báo triển khai đăng ký đề tài niên luận K33 (30-06-2011)

tinkhac  Thông báo lịch học cải thiện điểm học kỳ hè năm 2011 tại Khoa Luật- Đại học Huế (30-06-2011)

tinkhac  Thông báo kế hoạch học tập môn Giáo dục quốc phòng năm học 2011-2012 cho các lớp Luật K34 (28-06-2011)

tinkhac  Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1, năm học 2011-2012 của các lớp Luật K33, K34 (28-06-2011)

tinkhac  Thông báo kế hoạch thanh toán vượt giờ năm học 2010-2011 (27-06-2011)

tinkhac  Thông báo kế hoạch học kỳ hè năm 2011 (27-06-2011)

tinkhac  Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm-vừa học ngành Luật năm 2011 tại Khoa Luật- Đại học Huế (24-06-2011)

Đăng nhập