ảnh hội thao trình giảng ảnh hôi thảo ảnh hội thảo quốc tế pho chu tich tinh # # # #
Hoạt động đào tạo

Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm-vừa học ngành Luật năm 2011 tại Khoa Luật- Đại học Huế

Phòng Đào tạo - CTSV Khoa Luật Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học vừa làm-vừa học ngành Luật năm 2011 tại Khoa Luật- Đại học Huế như sau:

Căn cứ quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;

Căn cứ kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học ngành Luật năm 2011 của khoa;

KHOA LUẬT- ĐẠI HỌC HUẾ

Thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2011 như sau:

I. NGÀNH, CHỈ TIÊU VÀ KHỐI THI TUYỂN SINH

1. Ngành tuyển sinh: Luật học.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 120.

3. Khối dự thi: Khối C

II. HỆ ĐÀO TẠO VÀ HÌNH THỨC HỌC

      Đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, theo hình thức tập trung mỗi năm 2 kỳ, mỗi kỳ khoảng 18 tuần học và thi, học ngoài giờ hành chính (từ 17h30 phút đến 20h 40 phút  từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần), thời gian đào tạo 4,5 năm. Tốt nghiệp khóa học được cấp bằng Cử nhân Luật theo quy chế hiện hành.

III. TUYỂN SINH

   1. Đối tượng và điều kiện dự thi

       a. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, có đủ các điều kiện dưới đây đều được dự thi tuyển sinh đại học hình thức VLVH:

        1) Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề.

        2) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với những người tàn tật, khuyết tật, tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học, Khoa trưởng xem xét, quyết định cho dự thi tuyển sinh.

        3) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng ký dự thi.

      b. Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự thi:

        1) Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;

        2) Những người bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ thời hạn quy định tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi.

        3) Quân nhân hoặc công an tại ngũ chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.

   2. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

       Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực và các đối tượng được xét tuyển thẳng vào học hình thức VLVH: Áp dụng theo Điều 6 về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh phải tự khai rõ đặc điểm ưu tiên kèm theo các giấy tờ chứng nhận quyền ưu tiên và chỉ được hưởng 1 chế độ ưu tiên hợp lệ. Khoa không nhận và không xem xét giấy tờ xác nhận ưu tiên sau khi đã thi tuyển.

   3. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi

a. Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) bao gồm:

1) Phiếu đăng ký dự thi (Khoa in và phát hành theo mẫu của Bộ GD&ĐT);        

2) 04 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

3) Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

4) Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trung học (đối với những người dự thi ngay trong năm tốt nghiệp) hoặc bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm kèm theo;

5) Bản sao giấy khai sinh;

6) Bản sao học bạ THPT hoặc Bổ túc THPT;

7) 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.           

b. Thủ tục đăng ký dự thi:

1) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí đăng ký dự thi cho Khoa chậm nhất một tuần trước ngày thi.

2) Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu có sự thay đổi về gia đình hoặc bản thân, thí sinh có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Khoa và trước ngày thi phải nộp bổ sung đầy đủ giấy tờ. Sau ngày thi, Khoa không nhận các giấy tờ bổ sung.

   4. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển:

      - Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi:     05- 11-2011.

      - Nơi nhận hồ sơ:  Phòng Đào tạo-CTSV, Khoa Luật- Đại học Huế

                                    Khu Quy hoạch Đại học Huế, Phường An Tây, Thành phố Huế.

      - Ngày thi tuyển:  ngày 12  và  13-11-2011

    5. Khối và môn thi:

     - Khối C với 3 môn thi: Văn học, Lịch sử và Địa lý.

     - Nội dung đề thi theo chương trình lớp 12 hệ THPT và BTTH hiện hành.

    6. Lệ phí tuyển sinh:

      - Lệ phí đăng ký dự thi, dự tuyển:  100.000đ / 1 thí sinh.

     - Lệ phí thi: 100.000đ/1 môn thi/1 thí sinh.

IV. Diện trúng tuyển

   Những thí sinh có đủ các điều kiện dự thi, dự thi đủ số môn quy định, đạt điểm trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế quy định cho từng đối tượng, theo từng khu vực và không có môn nào bị điểm 0 (không) thì thuộc diện trúng tuyển.

  Những người có văn bằng tốt nghiệp đại học của các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có thể được xem xét tuyển thẳng theo khả năng tiếp nhận của khoa.

           Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo- CTSV, Khoa Luật- Đại học Huế,

           Điện thoại: 054.3946995, 054.3946996.

Tin mới hơn

tinkhac  Thông báo Về việc cho nghỉ học ngày tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2011 (04-10-2011)

tinkhac  Tổ chức seminar hướng dẫn đề tài niên luận Luật K33 (12-09-2011)

tinkhac  Lịch học và danh sách phân lớp các lớp Luật K35 hệ chính quy, học kỳ 1 năm học 2011-2012 (04-09-2011)

tinkhac  Lịch học và danh sách phân lớp của các lớp Luật Kinh tế K35 hệ chính quy, học kỳ 1 năm học 2011-2012 (01-09-2011)

tinkhac  Thông báo điều chỉnh phòng học các lớp Luật K34A,B,D,E hệ chính quy (30-08-2011)

tinkhac  Lịch học các lớp Luật khóa 34 hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2011-2012 (15-08-2011)

tinkhac  Lịch học và danh sách phân lớp của các lớp Luật K19 hệ VLVH, học kỳ 1, năm học 2011-2012 (15-08-2011)

tinkhac  Lịch học các lớp Luật khóa 33 hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2011-2012 (15-08-2011)

tinkhac  Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1, năm học 2011-2012 của các lớp Luật K19 hệ VL-VH (01-07-2011)

tinkhac  Thông báo triển khai đăng ký đề tài niên luận K33 (30-06-2011)

tinkhac  Thông báo lịch học cải thiện điểm học kỳ hè năm 2011 tại Khoa Luật- Đại học Huế (30-06-2011)

tinkhac  Thông báo kế hoạch học tập môn Giáo dục quốc phòng năm học 2011-2012 cho các lớp Luật K34 (28-06-2011)

tinkhac  Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1, năm học 2011-2012 của các lớp Luật K33, K34 (28-06-2011)

tinkhac  Thông báo kế hoạch thanh toán vượt giờ năm học 2010-2011 (27-06-2011)

tinkhac  Thông báo kế hoạch học kỳ hè năm 2011 (27-06-2011)

Đăng nhập