ảnh hội thao trình giảng ảnh hôi thảo ảnh hội thảo quốc tế pho chu tich tinh # # # #
Hoạt động đào tạo

Tổ chức seminar hướng dẫn đề tài niên luận Luật K33

Ngày 12/9/2011, Khoa trưởng có thông báo số 246/TB-KL-ĐT về việc tổ chức buổi seminar hướng dẫn viết đề tài niên luận cho Lớp Luật K33, như sau:

           Thời gian: Từ 08 giờ 00' ngày 17/9/2011 (thứ Bảy).

            Địa điểm: Hội trường B1 Khoa Luật Đại học Huế.

            Thành phần tham dự:

                        - Ban chủ nhiệm Khoa;

                        - Trưởng các bộ môn;

                        - Giáo viên cố vấn các lớp Luật K33;

                        - Giáo viên hướng dẫn đề tài niên luận Luật K33;

                        - Toàn thể sinh viên Luật K33.

            Những trường hợp giáo viên vì lý do bận đi công tác không tham dự được buổi seminar, Trưởng bộ môn phải báo cho Văn phòng thực hành Luật để có thông báo cho sinh viên biết.

            Buổi sáng ngày 17/9/2011 các lớp Luật K33 và các lớp học tại Hội trường B1 được nghỉ học để lấy hội trường tổ chức seminar.

            Khoa trưởng thông báo để toàn thể giáo viên, sinh viên Luật K33 được biết tham dự buổi seminar đầy đủ, đúng thời gian quy định.

TK.

Tin mới hơn

tinkhac  Thông báo về việc nghỉ lễ ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 (27-04-2012)

tinkhac  Thông báo về việc cho nghỉ học chào mừng ngày kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Khoa Luật-Đại học Huế (19-04-2012)

tinkhac  Điểm tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2012 (17-04-2012)

tinkhac  Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (29-03-2012)

tinkhac  Thông tin tuyển sinh đại học năm 2012 vào Khoa Luật - Đại học Huế và hướng dẫn cách ghi hồ sơ (29-03-2012)

tinkhac  Đề tài Khóa luận tốt nghiệp CN. Luật Hành chính - Nhà nước - Năm 2012 đã được hội đồng thông qua (26-03-2012)

tinkhac  Đề tài Khóa luận tốt nghiệp CN. Luật Kinh tế - Quốc tế và CN.Luật Tư pháp - Dân sự - Năm 2012 đã được hội đồng thông qua (26-03-2012)

tinkhac  Dự kiến Phân công đề tài khóa luận tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn - Năm 2012 (14-03-2012)

tinkhac  Thông báo V/v Thông qua đề cương khóa luận tốt nghiệp năm 2012 (14-03-2012)

tinkhac  Danh sách thí sinh dự thi tốt nghiệp đại học bằng 2 năm 2012. (09-03-2012)

tinkhac  Điểm tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2011 tại Quảng Ngãi và Đakalk (15-01-2012)

tinkhac  Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2, năm học 2011-2012, Khoa Luật- Đại học Huế (10-01-2012)

tinkhac  Thông báo lịch thi tốt nghiệp và đề cương môn thi tốt nghiệp lớp Luật K2009_ĐH bằng 2 năm 2012 (30-11-2011)

tinkhac  Danh sách đề tài báo cáo tốt nghiệp lớp Luật K2009-đh bằng 2 (30-11-2011)

tinkhac  Thông báo Về việc cho nghỉ học ngày tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2011 (04-10-2011)

Tin đã đăng

tinkhac  Lịch học và danh sách phân lớp các lớp Luật K35 hệ chính quy, học kỳ 1 năm học 2011-2012 (04-09-2011)

tinkhac  Lịch học và danh sách phân lớp của các lớp Luật Kinh tế K35 hệ chính quy, học kỳ 1 năm học 2011-2012 (01-09-2011)

tinkhac  Thông báo điều chỉnh phòng học các lớp Luật K34A,B,D,E hệ chính quy (30-08-2011)

tinkhac  Lịch học các lớp Luật khóa 34 hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2011-2012 (15-08-2011)

tinkhac  Lịch học và danh sách phân lớp của các lớp Luật K19 hệ VLVH, học kỳ 1, năm học 2011-2012 (15-08-2011)

tinkhac  Lịch học các lớp Luật khóa 33 hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2011-2012 (15-08-2011)

tinkhac  Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1, năm học 2011-2012 của các lớp Luật K19 hệ VL-VH (01-07-2011)

tinkhac  Thông báo triển khai đăng ký đề tài niên luận K33 (30-06-2011)

tinkhac  Thông báo lịch học cải thiện điểm học kỳ hè năm 2011 tại Khoa Luật- Đại học Huế (30-06-2011)

tinkhac  Thông báo kế hoạch học tập môn Giáo dục quốc phòng năm học 2011-2012 cho các lớp Luật K34 (28-06-2011)

tinkhac  Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1, năm học 2011-2012 của các lớp Luật K33, K34 (28-06-2011)

tinkhac  Thông báo kế hoạch thanh toán vượt giờ năm học 2010-2011 (27-06-2011)

tinkhac  Thông báo kế hoạch học kỳ hè năm 2011 (27-06-2011)

tinkhac  Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm-vừa học ngành Luật năm 2011 tại Khoa Luật- Đại học Huế (24-06-2011)

tinkhac  Thông báo tuyển sinh đại học bằng 2 ngành Luật năm 2011 tại khoa Luật- Đại học Huế (24-06-2011)

Đăng nhập