ảnh hội thao trình giảng ảnh hôi thảo ảnh hội thảo quốc tế pho chu tich tinh # # # #
Thời khóa biểu

Thời khóa biểu HK2, năm học 2012-2013 các lớp Luật K20&K2011_bằng 2

Phòng ĐT-CTSV thông báo thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2012-2013 cho các lớp K20 hệ VLVH và K2011 đại học bằng 2 hệ chính quy, như sau:

Tin mới hơn

tinkhac  Danh sách sinh viên Luật K19 nợ học phần (17-05-2013)

tinkhac  Danh sách thi lại lần 2, lần 3 các học kỳ lớp Luật K19 (16-05-2013)

tinkhac  Lịch thi lại lần 2, Lần 3 các kỳ của Luật K19, K20_VLVH (16-05-2013)

tinkhac  Lịch thi lần thứ nhất, học kỳ 2, năm học 2012-2013 các lớp Luật khóa 34,K35,K36, Luật Kinh tế K35,K36- hệ chính quy (25-04-2013)

tinkhac  Lịch thi lại lần 2 và 3 (có điều chỉnh) của lớp Luật K2009_Bình Dương (03-04-2013)

tinkhac  Lịch thi lần thứ hai(có điều chỉnh) của lớp Luật K2011_ĐH bằng 2 tại Trường Trung cấp nghề số 9, Quảng Bình (28-03-2013)

tinkhac  Lịch thi lần thứ hai các học phần tiếng Anh, học kỳ 1, năm học 2012-2013 các lớp Luật và Luật Kinh tế K35, K36 (28-03-2013)

tinkhac  Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2012-2013 của các lớp Luật K21- hệ VLVH (11-03-2013)

tinkhac  Kế hoạch học tập năm học 2012-2013 và 2013-2014 của các lớp đại học hệ VLVH tại các cơ sở liên kết ngoài khoa (22-02-2013)

tinkhac  Thời khóa biểu các học phần học cải thiện điểm đợt 1+2 năm 2013 cho các sinh viên Luật khóa 33 (21-02-2013)

tinkhac  Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2012-2013 của các lớp Luật K36 và Luật Kinh tế K36 hệ chính quy (24-01-2013)

tinkhac  Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2012-2013 của các lớp Luật và Luật Kinh tế K35 hệ chính quy (24-01-2013)

tinkhac  Lịch thi lần thứ nhất các học phần tiếng Anh, học kỳ 1, năm học 2012-2013 các lớp Luật và Luật Kinh tế K35, K36 (18-01-2013)

tinkhac  Lịch thi lần thứ nhất, học kỳ 1, năm học 2012-2013 các lớp Luật khóa 21- hệ VLVH (16-01-2013)

tinkhac  Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2012-2013 của các lớp Luật K34 hệ chính quy (08-01-2013)

Tin đã đăng

tinkhac  Lịch thi lần thứ nhất, học kỳ 1, năm học 2012-2013 các lớp Luật khóa 35&k36- hệ chính quy (19-12-2012)

tinkhac  TKB và DS các học phần tự chọn (Có điều chỉnh) (10-12-2012)

tinkhac  Thời khóa biểu các học phần thay thế (chỉnh sửa lần 2) (07-12-2012)

tinkhac  Thông báo số 2 về việc học tập Giáo dục quốc phòng năm học 2012-2013 của các lớp Luật Kinh tế K35 (07-12-2012)

tinkhac  Lịch thi lần thứ nhất, học kỳ 2, năm học 2011-2012 lớp Luật khóa 2010-bằng 2 và học kỳ 1,2012-2013 lớp Luật K20-hệ VLVH (03-12-2012)

tinkhac  Thời khóa biểu các học phần thay thế (chỉnh sửa lần 1) (03-12-2012)

tinkhac  Lịch thi lần thứ nhất, học kỳ 1, năm học 2012-2013 các lớp Luật khóa 34- hệ chính quy (03-12-2012)

tinkhac  Thời khóa biểu HK2, năm học 2012-2013 các lớp Luật K19 (30-11-2012)

tinkhac  Lịch thi lần thứ nhất, học kỳ 2, 2011-2012 của lớp Luật K21 hệ VLVH (12-10-2012)

tinkhac  Thông báo kế hoạch học tập môn thực hành nghề nghiệp của lớp Luật K33_nhóm 1, năm học 2012-2013 (10-10-2012)

tinkhac  Lịch thi lần thứ hai, học kỳ 2, 2011-2012 của các lớp học phần Anh văn căn bản (30-08-2012)

tinkhac  Danh sách phân lớp của các lớp Luật khóa 36 và Luật Kinh tế K36, năm học 2012-2013 (26-08-2012)

tinkhac  Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2012-2013 các lớp Luật K36 và Luật Kinh tế K36 hệ chính quy (26-08-2012)

tinkhac  Lịch thi lần thứ nhất, học kỳ 3, 2011-2012 của các lớp học cải thiện đợt 2, năm 2012 (22-08-2012)

tinkhac  Lịch thi lần thứ nhất, học kỳ 3, 2011-2012 của các lớp học cải thiện đợt 2, năm 2012 (22-08-2012)

Đăng nhập