ảnh hội thao trình giảng ảnh hôi thảo ảnh hội thảo quốc tế pho chu tich tinh # # # #
Tra cứu văn bản

Danh sách các xã đặc biệt khó khăn 135

Phòng Đào tạo - CTSV Khoa Luật thông báo các xã đặc biệt khó khăn 135  theo quy định của Chính phủ và Ủy ban Dân tộc. Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các xã trên được miễn học phí theo Nghị định 49 của Chính phủ.

DANH MỤC VÙNG CAO, XÃ 135 -2010

DANH MỤC CÁC XÃ THUỘC VÙNG CAO VÀ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) thuộc vùng cao và xã đặc biệt khó khăn-135

 

Xã vùng cao theo các QĐ số: 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993, 33UB-QĐ ngày 04/06/1993, 08/UB-QĐ ngày 4/3/1994, 64/UB-QĐ ngày 26/8/1995, 68/UB-QĐ ngày 9/8/1997, 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997, 26/QĐ-UB ngày 18/3/1998, 363/2005/QĐ-UBDT, 172/2006/QĐ-UBDT ngày 7/7/2006, 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007, 61/QĐ-UBDT ngày 12/3/2009.

 Xã 135 theo các QĐ số: 106/2004/QĐTTg ngày  11/6/2004, 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/07/2006, 113/2007/QĐTTg ngày 20/7/2007, 05/2007/Q Đ-UBDTngày 6/9/2007 của UBDT, 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 của Uỷ ban Dân tộc, số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ.

                                                                                                        

TỈNH VÙNG CAO: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Sơn La, Bắc Kạn

Gia Lai : Tất cả các Xã, phường là VC

 Kon Tum : Tất cả các Xã, phường là VC (trừ phường Thống Nhất, Thắng Lợi, Quang Trung, Quyết Thắng là MN);

 Đăk Lăk: Tất cả các Xã, phường là VC (trừ xã Hòa Thắng, các phường Tân Lập, Thống Nhất, Thắng Lợi, Thành Công, Tân Thành, Tân Tiến, Tự An là MN);

 Lâm Đồng: Tất cả các Xã, phường là VC (Trừ huyện ĐạTeh, huyện Cát tiên, thị trấn MaDaGoui là MN ;chỉ có khu phố 1 thị trấn MaDaGoui là VC)  

 Đăk Nông : Tất cả các Xã, phường là VC (363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/8/2005)

 

Huế, tháng 6  năm 2011

Tổ CĐCS-Ban CTSV

TỈNH NINH BÌNH

 

Huyện

Xã vùng cao

Xã 135

Năm 6/2004+7/2006

Xã 135

Năm 7/2007

Thôn 135

1/2008

Nho Quan

Cúc Phương, Kỳ Phú, Phú Long

 

Cúc Phương, Thạch Bình

 

 

 

 

 

Thôn Đồi Phương (xã Quỳnh Lưu)

 

 

 

 

Thôn Mè mật (xã Thượng Hòa)

 

 

 

 

Thôn Đồng Bài, Đồng Trung, Quảng Cư (Xã Quảng Lạc)

Kim Sơn

 

 Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông

Cồn Thoi, Kim Tân, Kim Mỹ.

 

Yên Mô

 

 

 

Xóm 1Thôn Phú Trì, Thôn Tri Điền, Xóm 2 Thôn Quang Công, Thôn Thành Hồ, Thôn Lộc Động (Xã Yên Thái)

    TỈNH THANH HÓA 

Quan Hoá

Toàn huyện V cao

 

Xuân Phú 

 

 

 

 

 

Khu 6 (TT Quan Hóa)

 

 

 

 

 Bản Cháo, Bản Ho, Bản San (Xã Hiền Kiệt)

 

 

 

 

Bản Cốc, Bản Nghèo, Bản Khó(Xã Hồi Xuân)

Mường Lát

Toàn huyện V cao

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện

Xã vùng cao

Xã 135

Năm 6/2004+7/2006

Xã 135

Năm 7/2007

Thôn 135

1/2008

Quan Sơn

Toàn huyện V cao

 

 

Bản Xanh (Xã Trung Hạ)

Bá Thước 

Lương Ngoại,  Thiết Kế, Lương Nội, Lương Trung, Điền Thượng, Hạ Trung, Thành Sơn, Lũng Niêm, Thành Lâm,  Kỳ Tân, Cổ Lũng, Lũng Cao,Văn Nho và Điền Hạ.

Lũng Niêm, Hạ Trung, Lương Nội, Thành Sơn,Thành Lâm, Điền Thượng,Lương Trung, Lũng Cao, Cổ lũng.

 Điền Quang, Ban Công, Văn Nho, Kỳ Tân.

 

 

 

 

 

Thôn Dầu Cả, Dần Long (Xã Lương Ngoại)

 

 

 

 

 Thôn Võ, Thôn Riềng, Thôn Chiu (Xã Điền Lư)

 

 

 

 

 Thôn Cộc, Đồng Lượn, Thôn Cộ (Xã Điền Trung)

 

 

 

 

Thôn Cành Nàn, Thôn Nú, Thôn Nắm (Xã Lâm Xa)

 

 

 

 

 Thôn Khà, Thôn Côn, Thôn Mý (xã Ái Thượng)

 

 

 

 

Thôn Măng, Thôn Chu ( Xã Tân Lập)

 

 

 

 

 Thôn Nán, Liên Thành, Thôn Suội, Thành Công, Quyết Thắng, Thiết Giang, Thôn Hang, Thôn Cốc, Thôn Sạng (xã Thiết Ống)

 

 

 

 

Thôn Sèo ( Xã Điền Hạ) 

Lang Chánh 

 Giao An, Tân Phúc, Trí Nang, Tam Văn, Giao Thiện, Yên Thắng, Yên Khương và Lâm Phú

Yên Thắng, Tam văn,Yên Khương, Lâm Phú

 

 

 

 

 

 

Thôn Thung, Thôn Chỏng ( Xã Đồng Lương)

 

 

 

 

Tân Biên, Tân Cương, Tân Bình, Tân Lập (Xã Tân Phúc)

 

 

 

 

Thôn Trượt, Thôn Húng (Xã Giao Thiện)

Ngọc Lặc 

Thủy Sơn, Mỹ Tân, Thạch Lập, Cao Ngọc,  Vân An

Phúc Thịnh, Vân Am, Ngọc Trung

Minh Tiến, Ngọc Sơn, Ngọc Liên, Đồng Thịnh 

 

 

 

 

 

Thôn Minh Thủ, Thôn 9 (Xã Lam Sơn)

 

 

 

 

 Thôn Ắng, Thôn Hón, Thôn Muổng, Minh Nguyên, Thôn Bông (xã Minh Sơn)

 

 

 

 

Cao Sơn, Hoa Sơn, Tam Đồng, Đông Sơn (xã Thúy Sơn)

 

 

 

 

Đô Sơn, Đô Quăn, Thôn Tân Thành (xã Thạch Lập)

 

 

 

 

  Phùng Sơn, Làng Lau, Làng Chuối (xã Phùng Giáo)

 

 

 

 

Làng Thau, Ngọc Mùn (Xã Cao Ngọc)

 

 

 

 

 Minh Phong (Xã Ngọc Sơn)

 

 

 

 

 Thôn Hép, Thôn Đồi Nâu, Thôn Ngã Hón (xã Lộc Thịnh)

 

 

 

 

Thôn Đồng Già, Thôn Bò Lội (xã Cao Thịnh)

 

 

 

 

Thôn Quang Th ( xã Quang Trung)

 

 

 

 

Thôn Beo, Thôn Thượng (Xã Mỹ Tân)

 

 

 

 

Thôn Mui, Thôn Lãi (xã Phùng Minh)

 

 

 

 

Thôn Thành Công (xã Kiên Thọ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện

Xã vùng cao

Xã 135

Năm 6/2004+7/2006

Xã 135

Năm 7/2007

Thôn 135

1/2008

Thường Xuân 

 Xuân Chinh, Xuân Lộc, Xuân Thắng, Vạn Xuân, Xuân Lệ, Xuân Liên, Xuân Mỹ,  Xuân Thao,Yên Nhân và Bát Mọt.

Luận Khê, Yên Nhân, Xuân Lẹ, Xuân chinh, Bát Mọt, Xuân Thắng, Xuân lộc, Vạn Xuân

 

 

 

 

 

 

Thôn Thành Công, Xuân Thắng, Quyết Tiến (xã Xuân Cao)

 

 

 

 

Phú Vinh (Xã Ngọc Phụng)

 

 

 

 

Ngọc Thượng (Xã Lương Sơn)

 

 

 

 

 Thành Thắng ( Xã Luận Thành)

 

 

 

 

Thanh Xuân (Xã Xuân Cẩm) 

Như Xuân 

Cát Vân, Hóa Quỳ, Xuân Quỳ,TT Bãi Trành, Cát Tân, Thành Tân, Xuân Thái, Xuân Binh, Thanh Kỳ, Xuân Thọ, Thanh Phong,Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Quân , thanh Sơn, Xuân Hòa, Xã Bãi Trành

Cát Tân, Cát Vân, Thanh phong, Thanh Lâm,Thanh xuân, Thanh Quân, Thanh Sơn, Thanh Hòa

Tân Bình, Xuân Hoà

 

 

 

 

 

 

Thôn Lúng (TT Yên Cát)

 

 

 

 

Xuân Hương (Xã Xuân Quỳ)

 

 

 

 

Khe Khoai, Đồng Ngần, Đồng Hà (xã Thượng Ninh)

 

 

 

 

Xuân Đàm, Thanh Lương, Đông Quan (Xã Hóa Quỳ)

 

 

 

 

Thăng Lộc, Làng Sao, Làng Mài (Xã Bình Lương)

 

 

 

 

Phú Lễ (Xã Yên Lễ)

 

 

 

 

Thôn Me, Thôn Má ( Xã Bãi Trành)

Như Thanh 

 

Xuân Thái, Thanh Tân, Thanh Kỳ, Xuân Thọ

Xuân Phúc, Phượng  Nghi

 

 

 

 

 

 

 

Thôn Rộc Môn (Xã Mậu Lâm)

 

 

 

 

Thôn Xuân Hưng, Đồng Mưa (xã Xuân Khang)

 

 

 

 

Thôn Ba Cồn, Tân Long, Tân Xuân( Xã Yên Lạc)

 

 

 

 

Phú Nhuận, Rú Bù, Bồng Sơn (xã Phú Nhuận)

 

 

 

 

Xuân Yên (xã Yên Thọ)

 

 

 

 

Thôn 7, Thôn 3 (Xã Cẩm Thành)

 

 

 

 

Đồng Bún ( Xã Xuân Du)

Cẩm Thủy 

  Cẩm Phú, Cẩm Long, Cẩm Yên,  Cẩm Thạch,  Cẩm Thành, Cẩm Châu, Cẩm Lương, Cẩm Quý, Cẩm Giang, Cẩm Liên,

Cẩm Lương, Cẩm Quý, Cẩn Liên, Cẩm Châu

 

 

 

 

 

 

Thôn Bèo, Thôn Khạt (xã Cẩm Thành)

 

 

 

 

 Bình Yên (Xã Cẩm Bình)

 

 

 

 

Thanh Long (xã Cẩm Phú)

 

 

 

 

Cao Long (Xã Cẩm long)

Huyện

Xã vùng cao

Xã 135

Năm 6/2004+7/2006

Xã 135

Năm 7/2007

Thôn 135

1/2008

Cẩm Thủy

 

 

 

Thái Nguyên ( Xã Cẩm Tú)

 

 

 

 

Gia Dụ ( Xã Cẩm Sơn)

 

 

 

 

Thôn Vọng, Thôn Chiềng (Xã Cẩm Giang)

 

 

 

 

Thôn Chén, Thôn Thung (Xã Cẩm Thạch)

Thạch Thành 

Thạch Quảng, Thành Minh, Thạch Lâm, Thành Mỹ, Thạch Tượng và Thành Yên

Thành Yên, Thạch Lâm, Thạch Tượng, Thành Mỹ

Thành Công

 

 

 

 

 

Quảng Be, Quảng Giang (Xã Thạch Quảng)

 

 

 

 

Phù Bàn, Thạch Lỗi, Bái Đang, Ngọc Động (Xã Thành Tân)

 

 

 

 

Đồng Khanh, Phú Cốc (Xã thành Thọ)

 

 

 

 

Bái Đằng (xã Thạch Sơn)

 

 

 

 

Thành Sơn (xã Thành Long)

 

 

 

 

Cự Môn (xã Thạch Đồng)

 

 

 

 

 Eo Đa, Thủ Chính (Xã Thành Trực)

 

 

 

 

Bằng Lợi, Bằng Phú, Châu Sơn( XãThạch Bình)

 

 

 

 

Quỳnh Lâm, Ban Sinh, Ban Thịnh,Ngọc Trọ,Đồng Minh (Xã Thành Tâm)

 

 

 

 

Cụ Nhàn, Hồi Phú, Mỹ Lợi, Tân Thành (xã Thành Vinh)

 

 

 

 

Thạch Môn, Đồng Tiến (xã Thạch Cẩm)

 

 

 

 

Cẩm Bộ, Tự Cường, Mỹ Đàm, Thôn Nghẹn, Thôn Thượng, Thôn Luông, Mục Long (Xã Thành Minh)

Vĩnh Lộc

 

 

 

Hưng Yên, Thôn Bưởi, Mã Khách (Xã Vĩnh Hưng)

 

 

 

 

Đồng Lừ (xã Vĩnh Thịnh)

 

 

 

 

Tân Lập, Đồi Thợi (Vĩnh long)

 

 

 

 

Quan Nhân (Xã Vĩnh Quang)

 

 

 

 

Xóm Mới (Xã Vĩnh Hùng)

Thọ Xuân

 

 

 

Đồng Luồng (Xã Xuân Phú)

Tiệu Sơn

 

Bình Sơn

 

 

 

 

 

 

Minh Thành, Cồn Phang, Châu Thành, Sơn Hương, Bình Phương (Xã Triệu Thành)

 

 

 

 

Xuân ThắngănNớc Đá, Làng Mốc, Bù Đèn, Ngọc Chùa, Bào Sáo, Làng Lùng

( Xã Thọ Bình)

 

 

 

 

Thôn1, Thôn3, Thôn4, Thôn15, Thôn 13 ( Thọ Sơn)

Yên Định

 

 

 

Thôn Quan Trì, Thôn Thắng Lợi, Thôn Phúc Trí (Xã Yên Lâm)

Hà Trung

 

 

 

Khắc Dũng, Nghĩa Đụng (Xã Hà Long)

 

 

 

 

Núi Gà, Kim Thành (Xã Hà Đông)

 

 

 

 

Yên Phú, bãi Sậy (Xã Hà Tiến)

 

 

 

 

Hà Hợp, Giang Sơn 9 ( Xã hà Sơn)

 

 

 

 

Thôn 9, Thôn 4, Thôn 15, Thôn 12 (xã Hà Lĩnh)

 

 

 

 

Thôn Vĩ Liệt ( Xã hà Tân)

Huyện

Xã vùng cao

Xã 135

Năm 6/2004+7/2006

Xã 135

Năm 7/2007

Thôn 135

1/2008

Tĩnh Gia 

 

 Ninh Hải, Tĩnh Hải, Hải Lĩnh, Hải Ninh, Hải An, Hải Yến, Tân Trường

Tân Dân, Hải Hoà, Hải Hà, Hải Châu

Bình Sơn, Bắc Sơn, Đông Sơn (xã Phú Sơn)

Quảng Xương

 

 Quảng Thạch, Quảng Lợi, Quảng Thái

Quảng Vinh, Quảng Hùng, Quảng Hải, Quảng Đại, Quảng Lưu, Quảng Nham

 

 

Hoằng Hoá

 

Hoằng Thanh, Hoằng Trường, Hoằng Tiến

Hoằng Phong, Hoằng Châu, Hoằng Hải

 

Hậu Lộc

 

Ngư Lộc, Đa Lộc

 Hưng Lộc, Hoà Lộc, Hải Lộc, Minh Lộc

 

Nga Sơn

 

 Nga Thiện, Nga Tân, Nga Điền, Nga Thái

Nga Tiến, Nga Phú, Nga Bạch

 

 

      

TỈNH NGHỆ AN

Kỳ Sơn

Toàn huyện V cao

 

 

 

Tương Dương 

Toàn huyện V cao

 

- Xiêng My

- Kim Đa, Hữu Dương

 

 

 

 

 

Bản Can, Cành Tráp, Na Tổng, Tân Hợp, Xoóng Con, Bản Khổi, Đoọc Búa (Xã Tam Thái)

Con Cuông

Huyện V cao (Trừ Xã Bồng Khê, TTCon Cuông, Xã Chi Khê, Xã Yên Khê; Bản Thái Sơn, Bản Khe Ló, Làng Xiềng, Làng Cằng (Xã Môn Sơn), Bản Mét, Bản Kim Sơn, Bản Tân Hợp(Xã Lục Da) là MN

Lạng Khê, Cam Lâm, Bình Chuẩn, Đôn Phục, Mậu Đức, Thạch Ngàn, Môn Sơn

- Châu Khê

Bản Xằng, Bản Tân Hợp, Bản Mọi (Xã Lục Dạ)

 

 

 

 

Trung Chính, Trung Hương (Xã Yên Khê)

 

 

 

 

Sơn khê ( Xã Chi khê)

Quế Phong

Toàn huyện V cao

 

Quế Sơn

 

 

 

 

 

Đón Chám, Bản Luống, Mướng Mừn (Xã Mường Nọc)

 

 

 

 

Bản Muồng, Hữu Văn (Xã Châu Kim)

Quỳ Châu

Huyện V cao (Trừ Xã Châu Hạnh, Xã Châu Tiến, TT Quỳ Châu Là MN)

 

 

Hạnh Tiến (Xã Châu Tiến)

 

 

 

 

Bính Thọ+ Phá (xã Châu Bình)

 

 

 

 

Định Tiến, Kẻ Nính, Na Xén, Tà Sỏi, Thuận Lập, Khe Mỳ, Khe Hán, Minh Châu (Xã Châu Hạnh)

Quỳ Hợp 

 Châu Hồng, Châu Thành, Châu Tiến, Châu Lộc, Liên Hợp, Hạ Sơn, Châu Thái, Châu Lý, Bắc Sơn, Nam Sơn .

Nam Sơn, Bắc Sơn, Châu lý, Châu Thái, Châu Thành, Châu Tiến, Liên Hợp, Châu Lộc, Hạ Sơn.

- Châu Hồng

 

 

 

 

 

Xóm Cáng,Xóm Cúng, Xóm Căng (Xã Châu Đình)

 

 

 

 

Mwờng Ham, Bản Khì, Bản Tèo, Bản Nát (Xã Châu Cường)

 

 

 

 

Bản Thơ, Bản Na Phê, Bản xạt, Bản tạt, Bản Khạng (Xã Yên Hợp)

Huyện

Xã vùng cao

Xã 135

Năm 6/2004+7/2006

Xã 135

Năm 7/2007

Thôn 135

1/2008

Quỳ Hợp

 

 

 

Xóm Tây Lợi, Xóm Bắc Lợi, Xóm Đại Thành (Xã Văn Lợi)

Nghĩa Đàn

  Nghĩa Minh, Nghĩa Yên, Nghĩa Lâm,  Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi và Nghĩa Lạc

Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lạc

- Nghĩa Lợi

 

 

 

 

 

Xóm Vạn (Xã Nghĩa Thắng)

 

 

 

 

Xóm 4 Tân Đồn (Xã Nghĩa Thịnh)

 

 

 

 

Xóm 5, Xóm 13 (Xã Nghĩa Hưng)

 

 

 

 

Nam Hoà, Nam Sơn (Xã Nghĩa Long)

 

 

 

 

Xóm 4, Xóm 5 (Nghĩa Tiến)

 

 

 

 

Cam Lẹn, Làng Bẹt (Xã Nghĩa Minh)

 

 

 

 

Đồng Nheo, Đồng Cạn ,Đồng Be (Xã Nghĩa Trung)

 

 

 

 

Thanh Hoà, Đồng Chùa, Phú Thọ (Xã Nghĩa Hội)

 

 

 

 

Tân Hữu, Hóc Bổng, Khe Xài 2 (xã Nghĩa Lộc)

 

 

 

 

Làng Canh, Làng Lập, Làng Dừa (xã Nghĩ yên)

 

 

 

 

Xóm 3, Xóm 10A, Xóm 4, Xóm 2A (xã Nghĩa An)

 

 

 

 

Xóm 8, Xóm 4, Xóm 5,Xóm 11,Xóm Nung, Xóm Ráng (Xã Nghĩa Đức)

 

 

 

 

Yên Trung, Làng Đấn, Làng Chảo, Khe Yêu, Cuốn Đá, Làng Xâm, Yên Khang (xã Nghĩa Lâm)

Tân Kỳ 

Đồng Văn,  Tân Hợp, Tiên Kỳ  

Phú Sơn, Tân Hợp, Tiên Kỳ.

 

 

 

 

 

 

Xóm 11 (Xã Nghĩa Bình)

 

 

 

 

Mai Tân (xã Nghĩa Hoàn)

 

 

 

 

Vĩnh Lộc, Làng Giang (xã Nghĩa Thái)

 

 

 

 

Tân Sơn 1, Tân Sơn 2 (Xã Hương Sơn)

 

 

 

 

Thanh Trà, Trung Lương, Hoàng Trang,Xuân Yên (Xã Tân Xuân)

 

 

 

 

Nước Xanh, Kẻ Mui, Quyết Tâm, Đồi Chè, Bàu Khe (Xã Giai Xuân)

 

 

 

 

Bản Bục, Khe Chiềng, Nhà Tra, Thung Mòn, Văn Sơn, Châu Thành (Xã Đồng Văn)

 

 

 

 

Bản Kéo, Nghĩa Liên, Nam Sơn, Hoa Mủ, Bắc Sơn, Kẻ Nang, Nghĩa Thắng (Xã Nghĩ Phúc)

 

 

 

 

Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 11, Xóm  12, Xóm 13 (Xã Tân Hương)

Anh Sơn 

 Thọ Sơn và Bản Vều ồ ồ(Xã Phúc Sơn)

Bình Sơn, Thành Sơn

Tam Sơn

Xóm 6 (Đá Bạc) (Xã Vĩnh Sơn)

 

 

 

 

Xóm 8 (xã Lạng Sơn)

 

 

 

 

Xóm 20, Xóm 21( Xã Hội Sơn)

 

 

 

 

Bản Cẩm Hoà, Bản Nhân Tài, Bản Kẻ May (Xã Cẩm Sơn)

 

 

 

 

Xóm 4, Xóm 5, Xóm 9 (Xã Cao Sơn)

 

 

 

 

Xóm 1, Xóm 4, Xóm 9, Xóm 11(Xã Thọ Sơn)

Thanh Chương 

Thanh Hà, Thanh Thuỷ, Hạnh Lâm, Thanh Thịnh , Thanh Hương,Thanh Đức 

Hạnh Lâm, Thanh Đức

-Thanh Thịnh

- Thanh Hương

 

Thôn 10 (Xã Thanh Tiên)

 

 

 

 

Thôn 1, Thôn 2 (Xã Thanh Mỹ)

 

 

 

 

  Thôn 5, Thôn 7A, Thôn 7B (Xã Thanh Mai)

 

 

 

 

Thôn Liên Hưng, Thôn Liên Hồng, Thôn Liên Sơn (xã Thanh Liên)

 

 

 

 

Thôn 14, Thôn 7, Thôn 9, Thôn Hà Long ( Xã Thanh Hà)

 

 

 

 

Thôn 1, Thôn 5, Thôn 7, Thôn Khe Mừ (Xã Thanh Thủy)

 

 

 

 

Thuần Trung, Tùng Tân, Cồn Sông, Phượng Hoàng, Phượng Lộc ( Xã Thanh Tùng)

 

 

 

 

Xuân Điền, Xuân Dũng 1, Xuân Sơn 1, Xuân Sơn 2, Xuân Dũng 2 (Xã Thanh Xuân)

Huyện

Xã vùng cao

Xã 135

Năm 6/2004+7/2006

Xã 135

Năm 7/2007

Thôn 135

1/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Sơn, Thanh Của, Nam Lĩnh, Vĩnh Long, Thuỷ Trường, Lưng Điền (Xã Thanh Khê)

 

 

 

 

Phượng Hoàng, Nghi Xuân, Tân Mỹ, Tân Lâm, Tân Phưọng 2, Tân Sơn, Tân Hoà 2 (Xã Thanh Lâm)

Quỳnh Lưu 

 

Quỳnh Lộc, Quỳnh Thọ, Quỳnh Liên

 Tân Thắng

Trung Tiến (xã Quỳnh Thắng)

Diễn Châu 

 

Diễn Vạn, Diễn Trung, Diễn Bích

 

 

Nghi Lộc 

 

Nghi Tiến, Phường Nghi Tân (TX Cửa Lò)

 

 

          TỈNH HÀ TỈNH

Hương Sơn 

 

Hồng Sơn,Sơn Lĩnh, Sơn Kim 2, Sơn lễ, Sơn Tiến

Sơn An, Sơn Hàm, Sơn Mai, Sơn Thuỷ

Xóm 3, Xóm 5 (Xã Sơn Trà)

 

 

 

 

Xóm 2, Xóm 5, Xóm 12 (Xã Sơn Trung)

 

 

 

 

Xóm 13, Xóm 1, Xóm 2 (Xã Sơn Diệm)

 

 

 

 

Cửa Nương, An Phú (Xã Sơn Phú)

 

 

 

 

Thịnh Lộc, Đông Quang, Thịnh Long, Thịnh Văn (Xã Sơn Thịnh)

 

 

 

 

Xóm 1, Xóm 3 ( Xã Sơn Hòa)

 

 

 

 

Kim Lĩnh, Kim Triều ( Xã Sơn Phúc)

 

 

 

 

Sông Con, Bảo Sơn, Bảo Thượng 1, Bảo Thượng 2 (Xã Sơn Quang)

 

 

 

 

Xóm 2, Xóm 7, Xóm 4, Xóm 5 (Xã Sơn Trường)

 

 

 

 

Phố Tây, Trung Lưu ( Xã Sơn Tây)

 

 

 

 

Lâm Phúc, Lâm Bình, Lâm Giang, Lâm Thọ, Lâm Trung, Lâm Khê (Xã Sơn Lâm)

 

 

 

 

Hà Trai, khe Dầu, Kim Cương 1, Vũng Tròn, Kim Cương 2, Trưng (Xã Sơn Kim 1)

Hương Khê 

Hương Lâm, Hoà Hải, Phú Gia ,Vũ Quang; Bản VC: Bản Giàng(Hương Vinh), Bản Lòi Sim(Hương Trạch) 

Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Liên, Phú Gia

 Phúc Đồng, Hương Giang, Hương Đô, Hương Thuỷ, Hương Vĩnh

Hợp Thành, Song Giang, Trường Giang, Đông Giang, Cầu De (Xã Hương Lâm)

 

 

 

 

Xóm 5, Xóm10, Xóm 3, Xóm 8, Xóm 2 (Xã Hương Trạch)

 

 

 

 

Xóm 10, Xóm 3, Xóm 11, Cuồi Trả, Xóm 20 (Xã Hòa Hải)

 

 

 

 

Xóm 4, Xóm 3, Xóm 1, Xóm 2, Xóm 9 (Xã Hà Linh)

 

 

 

 

Bình Thọ (xã Lộc Yên)

 

 

 

 

Vĩnh Hưng, Trường Sơn, Hoà Xuân, Vĩnh Trường ( Xã Hương Xuân)

 

 

 

 

Bình Hưng, Bình Hà (Xã Hương Bình)

 

 

 

 

Xóm 8, Xóm 10, Xóm 1, Xóm 3 (Xã Hương Long)

Kỳ Anh 

 

Kỳ Xuân, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Nam, Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Phú ,Kỳ Khang,Kỳ Tây, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Hợp, Kỳ Trung.

-Kỳ Thượng

- Kỳ Nam

 

Thắng Lợi, Ba Đồng, Nhân Thắng (xã Kỳ Phương)

 

 

 

 

Liên Phú , Hoành Nam (Xã Kỳ Liên)

 

 

 

 

Hoa Sơn, Ba Yến (Xã Kỳ Hoa)

 

 

 

 

Hải Phong 1, Hải Thanh, Thành 1 (xã Kỳ Lợi)

 

 

 

 

Đồ Gỗ, Trường Xuân, Tây Yên (Xã Kỳ Thịnh)

 

 

 

 

Tân Sơn, Đồng Tiến, Hoà Lộc, Trung Hạ (Xã Kỳ Trinh)

 

 

 

 

Trần Phú, Quang Trung Xuân Phú ( Xã Kỳ Xuân)

 

 

 

 

Xuân Hà (Xã Kỳ Lâm)

Huyện

Xã vùng cao

Xã 135

Năm 6/2004+7/2006

Xã 135

Năm 7/2007

Thôn 135

1/2008

Vũ Quang 

Hương Quang

Sơn Thọ, Hương Thọ, Đức Liên, Hương Điền

Hương Quang, Đức Lĩnh, Hương Minh

Hợp Phúc, Cẩm Trang (Xã Đức Giang)

 

 

 

 

Sơn Lĩnh, Bồng Thắng 3 ( Xã Đức Bồng)

 

 

 

 

Hương Đồng, Hương Giang ( Xã Đức Hương)

 

 

 

 

Xóm 1(TT Vũ Quang)

Can Lộc 

 

Thịnh Lộc

 

Liên Sơn, Cồn Chán ( Xã Thuần Thiện)

Cẩm Xuyên 

 

Cẩm Lĩnh, Cẩm Dương

 Cẩm Sơn

 

Xóm 1, Xóm 3, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 9, Xóm 11( Xã Cẩm Minh)

Thạch Hà 

 

Thạch Lạc, Thạch Bằng, Thạch Bàn, Thạch Hải, Thạch Trị, Thạch Văn, Thạch Hội, Thạch Đỉnh.

 

Tân Hoà, Tân Hưng ( Xã Thạch Điền)

 

 

 

 

Khe Giao 1 (Xã Ngọc Sơn)

 

 

 

 

Tây Sơn, Xuân Sơn ( Xã Bắc Sơn)

 

 

 

 

Tân Sơn, Yên Thượng, Lâm Hưng, Hoà Bình ( Xã Nam Hương)

 

 

 

 

Đồng Xuân, Quí Sơn, Đồng Linh, Phú Châu, Quyết Tiến, Tân Hương, Thanh Hương ( Xã Thạch Xuân)

Nghi Xuân 

 

Xuân Trường, Xuân Liên, Xuân Yến, Xuân Thành, Xuân Hải, Xuân Phổ, Xuân Hội, Xuân Đan

 

 

Đức Thọ 

 

 

 Tân Hương

 

 TỈNH QUẢNG BÌNH

Tuyên Hóa 

Hương Hoá, Cao Quảng, Ngư Hoá, Kim Hoá, Thuận Hoá,  Lâm Hoá, Thanh Hoá,Thanh Thạch

Thanh Thạch, Thanh Hóa, Lâm Hóa, Kim Hóa, Lê Hóa, Ngư Hóa, Thuận Hóa.

Cao Quảng, Nam Hoá

Minh Phú, Đồng Sơn (xã Sơn Hóa)

 

 

 

 

Xuân Hạ (Xã Văn Hóa)

 

 

 

 

Thôn 5 Thiết, Cao Sơn (xã Thạch Hóa)

 

 

 

 

Thanh Tiến (Xã Tiến Hóa)

 

 

 

 

Tân Sơn, Tân Đức 4 (Xã Hương Hóa)

 

 

 

 

Cao Trạch (Xã Phong Hóa)

 

 

 

 

Đồng Tân, Tân Lập (TT Đồng Lê)

Quảng Trạch 

Quảng Hợp 

Phù Hóa, Quảng Đông, Quảng Văn , Quảng Hải, Quảng Hợp, Quảng Thạch

 Quảng Châu, Quảng Tiến, Quảng Minh, Quảng Hưng, Quảng Phú, Quảng Lộc

Vĩnh Thọ, Thượng Thọ, Cấp Sơn, Kinh Nhuận, Kinh Tân (xã Cảnh Hóa)

 

 

 

 

Thôn 3, Thôn 5 (Xã Quảng kim)

 

 

 

 

Tân Sơn (Xã Quảng Sơn)

Bố Trạch 

Thượng Trạch, Tân Trạch; Bản Rào Con (thuộc xã Sơn Trạch, Bản Khe Ngát (thuộc TT Nông Trường Việt Trung)

Mỹ Trạch, Tân Trạch, Thượng Trạch,Xuân Trạch, Lâm Trạch

 Liên Trạch, Phú Trạch

Chày Lập, Thôn 3 Thanh, Thôn 4 thanh, Thôn 2 Thanh, Thôn 1 Thanh (Xã  Phúc Trạch)

 

 

 

 

Rào Con, Gia Tịnh, Trằm Mé (Xã Sơn Trạch)

 

 

 

 

Thanh Hưng 3, Thanh Bình 3, Thanh Bình 1, Thanh Hưng 1, Thanh Hưng 2 (Xã Hưng Trạch)

 

 

 

 

Thanh Lộc, Sơn Lý (Xã Sơn Lộc)

 

 

 

 

Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3 (Xã Phú Định)

 

 

 

 

Bản Khe Ngát, Thôn Ba Rền (TTNT Việt Trung)

 

 

 

 

 

Huyện

Xã vùng cao

Xã 135

Năm 6/2004+7/2006

Xã 135

Năm 7/2007

Thôn 135

1/2008

 

 

 

 

 

Quảng Ninh 

Trường Xuân, Trường Sơn

Hải Ninh, Trường Xuân, Trường Sơn

 

 

 

 

 

 

 

Lệ Thủy 

  Kim Thuỷ, Ngân Thuỷ,Lâm Thủy

 Ngư Thuỷ Nam, Ngư Thủy Bắc(Ngư Hoà), Ngư Thủy Trung(Hải Thuỷ) , Sen Thuỷ, Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy.

Hồng Thuỷ, Hưng Thủy, Hoa Thuỷ, Trường Thuỷ

An Lão, Nam Thái, Bắc Thái (Xã Thái Thủy)

 

 

 

 

Việt Xô, Tiền Giang, Văn Minh (Xã Văn Thủy)

 

 

 

 

Vườn Hoa, Cồn Thi, Kim Tiền ((Xã Trường Thủy)

Minh Hóa 

Huyện V Cao (trừ xã Qui Hóa, Minh Hóa, Trung Hóa Là MN)

Dân Hóa, Hóa Thanh, Hóa Hợp, Hóa Phúc, Hóa Sơn, Trung Hóa, Thượng Hóa, Xuân Hóa, Hồng Hóa, Hóa Tiến, Trọng Hoo

Yên Hoá

Thôn 5 Yên (Xã Tân Hóa)

 

 

 

 

Tân Thượng, Tân Sơn, Kim Bảng 4 (Xã Minh Hóa)

 

 

 

 

Thanh Long 1, Thanh Long 3 (Xã Quy Hóa)

TỈNH QUẢNG TRỊ

 Hướng Hoá 

Tất cả cá xã VC (trừ xã Tân Long, TT Lao Bảo là MN); Bản VC:Ca Túc, Ca Tang,Khe Đá (TT Lao Bảo), Bản Xê Núc(Xã Tân Long)

 

 

Bụt Việt, Mã Lai ( xã Hướng phùng)

 

 

 

 

Bản 5, Bản 3, Bản 2 (Rơ Công)( Xã Thuận)

 Đak Rông 

Tất cả các xã VC(Trừ Xã Hướng Hiệp là MN), Bản VC: Bản Kreng, bản khe Hiên(xã Hướng Hiệp)

 

 

Khe Cau (Xã Ba Lòng)

 Vĩnh Linh 

Xã  Vĩnh Ô

 

Vĩnh Thái ,Vĩnh Thạch, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà

Vĩnh Kim, Vĩnh Quang.

Khe Lương, Bến Mưng ( xã Vĩnh khê)

Hải Lăng 

 

Hải An và Hải Khê

 

 

Triệu Phong 

 

Triệu Lăng

Triệu Vân, Triệu An

 

Gio Linh 

 

Linh Thượng, Vĩnh Trường

Trung Giang, Gio Hải, Gio Việt

3B, Trảng  Rộng (Xã Hải Thái)

    TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

A Lưới 

Tất cả các Xã VC

 

 

-Thôn1, Thôn 2 (Xã Bắc Sơn)

-Thôn 1, Thôn 2 (xã Hồng Kim)

-Cụm1, Cụm 6(TTA Lưới)

-Quảng Ngạn, Quảng Vinh(Xã Sơn Thủy)

-Ân Sao, Thành Hợp, Pơ Nghi 2 (Xã Ango)

-Kăn Te, Kỳ Ré (Xã Hồng Thượng)

-Y Ry, P Riêng (Xã Hồng Quảng)

-Phú Thượng (Xã Phú Vinh)

Hương Trà 

 

Hương Phong, Hải Dương, Hồng Tiến

 

Bồ Hòn (Xã Bình Thành)

Sơn Thọ (Xã Hương Thọ)

 

 

 

 

 

Huyện

Xã vùng cao

Xã 135

Năm 6/2004+6/2006

Xã 135

Năm 7/2007

Thôn 135

1/2008

Nam Đông 

 

Thượng Long, Hương Hữu

 

Thôn 1, Thôn 2 (Xã Thượng Quảng)

A Tin, A Xách (Xã Thượng Nhật)

Phú Lộc 

 

Vinh Hải, Lộc Vĩnh, Vinh Mỹ, Vinh Hiền , Vinh Giang

Vinh Hưng, Lộc Trì, Lộc Điền, Lộc An

Phúc Lộc (Xã Xuân Lộc)

Thôn 3, Thôn 4 (Xã Lộc Hòa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phong Điền 

 

Phong Chương, Điền Hương , Điền Hải

Phong Hải, Phong Bình, Điền Hoà, Điền Môn, Điền Lộc

Khe Trăn (Xã Phong Mỹ)

Quảng Điền 

 

Quảng Lợi, Quảng Thái, Quảng Công , Quảng Ngạn

Quảng An, Quảng Phước

 

Phú Vang 

 

Phú Đa, Vinh Thái, Vinh Phú, Vinh Hà, Phú Xuân, Phú Thanh, Phú Diên ,Vinh Xuân

Phú An, Phú Mỹ, Vinh An, Vinh Thanh, Phú Hải, Phú Thuận

 

Hương Thuỷ 

 

Dương Hòa

 

 

TỈNH QUẢNG NAM

 Trà My 

Tất cả các xã VC (trừ xã Trà Đông, Trà Dương, TT Trà My MN);Bản VC:Làng Cao Sơn (TT Trà My)

 

 

-Tân Hiệp, Cao Sơn (TT Trà My)

 

-Thôn 3 (Xã Trà Giang)

Hiệp Đức 

 Phước Gia, Phước Trà 

 Phước Gia, Phước Trà, Sông Trà 

 Quế Lưu

-Phú Toàn (Xã Thăng Phước)

-Thôn 1( Xã Hiệp Hòa)

Núi Thành 

 

Tam Hoà, Tam Tiến, Tam Hải, Tam Giang, Tam Anh

Tam Anh Bắc và Tam Anh Nam

Thuận Yên Tây (Xã Tam Sơn)

Duy Xuyên 

 

Duy Nghĩa và Duy Hải

Duy Vinh, Duy Thành

 

 

Thăng Bình 

 

Bình Hải, Bình Dương và Bình Nam

Bình Minh, Bình Giang, Bình Đào, Bình Sa, Bình Triều

 

Quế Sơn 

 

 

 

 

Thị xã Tam Kỳ 

 

Tam Phú, Tam Thăng và Tam Thanh

 

 

Đại Lộc 

 

 

Đại Sơn

Mỹ Lễ ( Xã Đại Thanh)

An Điềm, Làng Yều (Xã Đại Hưng)

Tiên Phước 

 

 

Tiên An

 

Phước

Sơn

Tất cả các xã VC

 

 

-Khối 1(TT Khâm Đức)

- Thôn 3, Thôn 7, Thôn 8 (Xã Phước Hiệp)

Nam

Giang (Giằng)

Tất cả các xã VC 

 

 

Mực (TT Thành Mỹ)

Đông Giang(Hiên) 

Tất cả các xã VC 

 

 

-Pà Nai 1 (xã Tà Lu)

-Tà Lâu, Thôn 5, Phú Son (Xã Ba)

-A Duông 1,2;Tà Vạt, KaĐéh.(TT Prao)

-Bút Nga, Bút Sơn, Bút Tưa (xã Sông Kôn)

 

 

 

 

 

TỈNH QUẢNG NGÃI

Huyện

Xã vùng cao

Xã 135

Năm 6/2004+7/2006

Xã 135

Năm 7/2007

Thôn 135

1/2008

 

 

 

 

 

Minh Long 

Tất cả các xã VC 

 

 

 

Ba Tơ

Tất cả các xã VC (trừ TT Ba Tơ), Thôn VC:Thôn Vã Nhân (TT ba Tơ)

 

 

 

Trà Bồng

Tất cả các xã VC (trừ Trà Phú, Trà Bình là MN)

 

 

 

Sơn Tây

Sơn Tinh, Sơn Tân, Sơn Dung, Sơn mùa, Sơn Lập, Sơn Bua.

 

 

 

Tây Trà

 

Trà phong, Trà Thọ, Trà Quán, Trà Bùi, Trà Trung, Trà Xinh,Trà Khê, Trà Lãnh, Trà Thanh

 

 

Sơn Hà

Sơn Nham,Sơn Cao, Sơn Linh, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Ba,Sơn Thượng, Sơn Bao, TT Di Lăng, Sơn Trung, Sơn Hải

Sơn Giang, Sơn Hải, Sơn Trung,

 

 

Tư Nghĩa 

 

 

Nghĩa An

Thôn 1(Xã Nghĩa Thọ)

Nghĩa Hành 

 

 

 

-Khánh Giang, Trường Lệ(Xã Hành Tín Đông).

-Trũng Kè 1, Trũng Kè 2(Xã Hành Tín Tây)

Bình Sơn 

 

Bình Phú

Bình Châu, Bình Hải, Bình Trị, Bình Thạnh

Thọ An (xã Bình An)

Lý Sơn 

 

An Bình

An Vĩnh, An Hải

 

Đức Phổ 

 

 

Phổ An, Phổ Khánh, Phổ Châu, Phổ Vinh, Phổ Quang

 

Mộ Đức 

 

 

Đức Minh, Đức Lợi, Đức Tháng, Đức Chánh

 

Sơn Tịnh 

 

 

Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, Tịnh Hoà

 

      TỈNH BÌNH ĐỊNH

An Lão 

 An Toàn, An Nghĩa, An Quang, An Dũng, An Vinh và An Hưng.

An Toàn, An Nghĩa, An Quang, An Vinh, An Dũng, An Hưng

 

-Gò Đồn (Xã An Tân)

-Vạn Xuân, Trà Công, Xuân phong Tây (Xã An Hòa)

 

-Thôn 6, Thôn 8, Thôn 3 (xã An Trung)

Vĩnh Thạnh 

Vĩnh Sơn,Vĩnh Thịnh,  Vĩnh Kim, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hoà . Làng VC:làng L3,5,8 (Xã Vĩnh Quang),làng L7 (Xã Vĩnh Hảo)

Vĩnh Sơn, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Kim

Vĩnh Thạnh

-Định Nhất, Tà Điệt (Xã Vĩnh Hảo)

-Thôn M2,Thôn M3, Vĩnh Thái, Vĩnh Định, Vĩnh Trường (Xã Vĩnh Thịnh)

-Định Xuân, Định Trường (Xã Vĩnh Quang).

-Làng Klot Pok, Làng Hà Rơn (TT Vĩnh Thạnh)

Vân Canh 

 Canh Liên. Làng VC: Hà Văn Trên, Kàte, Kơ Bưng (Xã Canh Thuận)

Canh Liên, Canh Hòa

Canh Thuận

-Kinh tế (xã Canh Vinh)

-Hiển Đông, Tân Quang (Xã Canh Hiển)

-Canh Giao, Hiệp Tiến, Hiệp Hưng, Suối Đá (Xã Canh Hiệp)

 

 

 

 

Hiệp Hội, Hiệp Giao, Hiệp Hà, Đất Đâm, Canh Tân, Suối Mây (TT Vân Canh)

Tây Sơn 

Tây Giang, Vĩnh An.Làng VC:Làng M 6 (Xã Bình Tân), Làng Hà Nhe(Xã Tây Thuận)

Bình Tân, Vĩnh An

 

-Nam Giang ( Xã Tây Giang)

-Phú Lâm (Xã Tây Phú)

-Hoà Thuận (Tây Thuận)

-Đồng Sim (xã Tây Xuân)

Huyện

Xã vùng cao

Xã 135

Năm 6/2004+7/2006

Xã 135

Năm 7/2007

Thôn 135

1/2008

Hoài Ân

 Đak Man, Bok Tới và Ân Sơn.

 Đak Man, Bok Tới và Ân Sơn.

 

-Tân Xuân, Tân Sơn, Châu Sơn ( Xã Ân Hảo)

-Phu Văn 1, Phú Văn 2 (Ân Hữu)

-Phú Ninh, Nghĩa Nhơn, Nghĩa Điền (Xã Ân Nghĩa)

-Thạch long 2, Trí Tường, Diêu Tường(Xã Ân Trường Đông)

-Phú Hữu 2, Tân Thịnh (Xã Ân Trường Tây)

Phù Mỹ

 

Mỹ Thọ, Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Thành

Mỹ Cát, Mỹ Lợi

Lộc Thái, Vạn Thiết, Vạn Lương, Quang Nghiễn (Xã Mỹ Châu)

Hoài Nhơn

 

 

Hoài Hải

 

TPQuy Nhơn 

Nhơn Hội (Hải đảo)

Nhơn Châu, Nhơn Hải, Nhơn Lý và nhơn Hội

 

 

Tuy phước

 

 

Phước Thắng,Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận

 

      TỈNH PHÚ YÊN

Sông Hinh

EaBia, EaTrol, Sông Hinh

Sông Hinh, EaBia,EaLy,Eabá, Ea lâm,

 

Buôn Thứ, Buôn Quen(xã EaBar)

Buôn Đức, Buôn Thinh(Xã EaTrol)

- Buôn Thung (Xã Đức Bình Đông)

Sơn Hoà

 Sơn Định, Sơn Hội, Cà Lúi, Phước Tân

Sơn Hội, Cà Lúi, Phước Tân, Sơn Định, Krôngpa

 

- Dốc cát, Suối Cau(( Xã Sơn Hà)

- Nguyên Xuân (Xã Sơn Nguyên)

- Tân Hiên, MaGú (Xã Sơn Phước)

- Trung Trinh (Xã Sơn long)

- Độc Lập B (xã Ea Chàrang)

- Xuân Sơn (Xã Sơn Xuân)

- Đoàn Kết (Xã Suối Trai)

- Suối Bạc (Xã Suối Bạc)

Đồng Xuân

  Phú Mỡ.

Phú Mỡ

 

- Long Nguyên (Xã Xuân long)

- Suối Mây (Xã Xuân Phước)

- Kỳ Đu (Xã Xuân Quang 2)

- Phú Tâm, Suối Cối 2 (xã Xuân Quang 1)

- Thôn 1, Thôn 6 (Xã Đa Lộc)

- Da Dù, Hà Rai, Soi Nga, Xí Thoại (Xã Xuân Lãnh)

Tuy An

 

An Hải, Hải Phú

 

An Hoà, An Ninh Đông

 

 Sông Cầu 

 

Xuân Thịnh

Xuân Lâm, Xuân Thọ 2.

 

Đông Hoà

 

 

Hoà Tâm

 

 

Tây Hoà

 

 

 

Lạc Đạo, Đá Mài (Xã Sơn Thành Tây)

TỈNH KHÁNH HÒA

Khánh Vĩnh 

Khánh Bình, Khánh Nam,Khánh Thượng, Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Hiệp,Liên Sang, Giang Ly, Sơn Thái, Cầu Bà

Khánh Hiệp, Giang Ly,

 

-Tà Mơ (Xã Khánh Thành)

-Giang Biên,Bố Lang (Xã Sơn Thái)

Khánh Sơn 

TT Tô Hạp, Sơn Trung, Thành Sơn, Sơn Lâm, Sơn Bình, Sơn Hiệp,xã Ba Cụm Nam.

Thành Sơn, Ba cụm Nam

 

-Thôn 4 (Xã Sơn Hiệp0

-Thôn 3 (Xã Sơn Bình)

-Co Roá (Xã Sơn Lâm)

Cam Ranh

Xã Sơn Tân

Sơn Tân

 

 

Diên Khánh

Xã Suối Tiên

 

 

 

Vạn Ninh

Vạn Phúc,Vạn Lương,Vạn Khánh,Vạn Bình

 

 

 

      TỈNH NINH THUẬN

Huyện

Xã vùng cao

Xã 135

Năm 6/2004+7/2006

Xã 135

Năm 7/2007

Thôn 135

1/2008

Bắc Ái

 

Phước Bình, Phước Chính, Phước Tân, Phước Hòa, Phước Thành, Phước Thắng, Phước Trung, Phước Tiến.

 

 

Ninh Sơn

Tất cả xã VC (trừ Tân Sơn, Quảng Sơn, Mỹ Sơn, Hòa Sơn là MN)

Ma Nới, Hòa Sơn

 

 

Ninh Hải

Tất cả các Xã VC

 

 

 

Ninh Phước

Phước Diên, Phước Thái, Phước Hà

Phước Hà

 

 

Thuận Bắc

 

Phước Chiến, Phước Kháng

 

 

     TỈNH BÌNH THUẬN

Huyện

Xã vùng cao

Xã 135

Năm 6/2004+7/2006

Xã 135

Năm 7/2007

Thôn 135

1/2008

Tuy Phong

Xã Phan Dũng và Thôn Dân Tộc(Xã Vĩnh Hảo)

Phan Dũng

 

 

Bắc Bình

Phan Điền,Phan Sơn,Phan Lâm; Bản VC:Thôn Bác Sơn ,Lương Bắc(Xã Lương Sơn),Thôn Cà Giây (Xã HảiNinh),ThônKinh(Xã Sông Lũy), Thôn Hồng Thắng(Xã Hòa Thắng)Thôn An Lạc, An Hòa (Xã Bình An)

Phan Tiến,Phan Điền

 

 

Tánh linh

Măng Tố,Đức Thuận, Đức Bình, Bắc Ruộng, Đồng Kho,La Ngâu.

Thôn VC:Thôn Dân Tộc(Xã Suối Kiết), Thôn Dân Tộc (Xã Măng Tố),Thôn Đồng Me(Xã Đức Thuận),Thôn Dân Tộc(Xã Đức Bình),Thôn Dân Tộc Tà Bứa (Xã Đức Phú), Thôn Dân Tộc (Xã Lạc Tánh).

La Ngâu, Măng Tố

 

 

Hàm Thuận Bắc

Thuận Minh, La Dạ, Đông Giang, Đông Tiến; Thôn VC: Hợp tác xã 3 (Xã Hàm Trí),TĐSX Km 29.34(Xã Thuận Hòa),Thôn 3, TĐSX Phú Sơn(Xã Hàm Phú),Thôn Ku kê(Xã Thuận Minh),Thôn Ninh Thuận, Thôn 6 (Xã Hành Chính), Thôn 2(Xã Hàm Liên),Thôn 2( Xã Hồng Liêm).

La Dạ, Đông Giang, Đông Tiến

 

 

Hàm Thuận Nam

Mỹ Thạnh, Hàm Cần.

Thôn VC: Thôn Dân Thuân(Xã Hàm Thạnh).

Mỹ Thạnh, Hàm Cần

 

 

Hàm Tân

 

Sông Phan

 

 

Đức Linh

 

Đông Hà

 

 

Đăng nhập