ảnh hội thao trình giảng ảnh hôi thảo ảnh hội thảo quốc tế pho chu tich tinh # # # #
Giới thiệu Khoa Luật
bullet Giới thiệu về lịch sử phát triển khoa Luật trực thuộc Đại học Huế (01-07-2010)

Tiền thân Khoa Luật – Đại học Huế cách đây 55 năm, trải qua các thời kỳ xây dựng và phát triển (năm 1957) Luật Khoa thuộc Viện Đại học Huế, sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, ngày 27/10/1976, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 426/CP thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế).

Chi tiết...
Cựu sinh viên
bullet Thư ngỏ: về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Khoa Luật (21-03-2012)

Khoa Luật - Đại học Huế được thành lập từ năm 1957, tiền thân là Luật Khoa thuộc Viện Đại học Huế. Qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Khoa Luật đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo có uy tín trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và có những thành tựu trong nghiên cứu khoa học, đã góp phần to lớn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chi tiết...
NCKH-HTQT-SĐH
bullet Thông báo về kế hoạch ôn thi cao học Luật Kinh tế đợt 1 năm 2014 (16-01-2014)

Khoa Luật xin thông báo kế hoạch hướng dẫn ôn tập dự thi Cao học Luật Kinh tế, đợt 1 năm 2014 như sau:

Thời gian : từ 15/02/2013 đến 15/03/2013

Địa điểm : Phòng E2, Khoa Luật – Đại học Huế

                  Phường An Tây - Thành phố Huế

Chi tiết...
Đăng nhập